Bijsluiter

Overtocht naar Pinn Mill

Het Genosea-programma bevat afwisselende, interessante en soms ambitieuze bestemmingen en vaargebieden. Maar zeilen is een sport waarbij de natuur nog steeds het laatste woord heeft.

Dat betekent dat bestemmingen die in het zeilprogramma met veel enthousiasme beschreven worden, door de omstandigheden niet altijd gehaald kunnen worden. Factoren die het wel of niet bereiken van de voorgenomen bestemming kunnen beinvloeden zijn:

Zwaar weer

Bij te zwaar weer, of voorspeld zwaar weer, kan het simpelweg te risicovol of zelfs onmogelijk zijn om de bestemming te bereiken.

Gebrek aan wind

Windstilte of verkeerde wind: of je wel of niet gaat motoren om toch tegen de wind in je bestemming te bereiken is vooral een afweging van comfort, kosten en milieu. Anders wordt het als er geen motor aan boord is, of de brandstofvoorraad te klein is: dan vervalt deze optie.

Materiaalpech

Genosea huurt schepen bij voorkeur bij verhuurders waar (goede) ervaring mee is, maar alles kan kapot. Denk daarbij niet alleen aan gebroken stagen: het is wel eens voorgekomen dat de navigatieverlichting uitviel, en de schipper besloot om daarom niet ‘s nachts door een drukke scheepvaartroute te varen.

Ervaring van de bemanning

Dit is deels gerelateerd aan zwaar weer: als de bemanning niet in staat is om bij te dragen aan een veilige vaart kan er beter een ander reisdoel gekozen worden. Zeeziektebestendigheid speelt daarbij bijvoorbeeld een rol, maar ook bij oversteken of er naast de schipper een voldoende ervaren bemanningslid is die de rol van wachtleider op zich kan nemen.

Genosea houdt zoveel mogelijk rekening met de bemanningssamenstelling, maar als er niet voldoende ervaren leden inschrijven, moet soms het reisdoel aangepast worden.

Deze factoren hebben vrijwel alle met de veiligheid te maken. De afweging vindt uiteindelijk altijd plaats door de schipper: hij/zij is verantwoordelijk voor een veilige vaart en heeft daarom ook de exclusieve bevoegdheid om hierover besluiten te nemen.

Dat is niet alleen een afspraak die binnen Genosea geldt, maar die zelfs wettelijk vastgelegd is!