Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement, kort samengevat

Naast de reguliere zaken rondom de vereniging, het bestuur en de commissies bevat dit reglement ook de regels voor het deelnemen aan activiteiten en het benoemen van schippers.

Het Huishoudelijk Reglement mag niet in tegenspraak zijn met de wet en de statuten.

In alle gevallen waarin de wet, de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur van de Zeezeilvereniging Genosea en in laatste instantie de Algemene Ledenvergadering.

Het volledig Huishoudelijk Reglement is voor het eerst vastgesteld op 7 oktober 1988 en laatst gewijzigd op 27 januari 2019 en beschikbaar als PDF