Wij huren zeilboten op plaatsen waar het leuk zeilen is!

Praktische informatie

0 Comments

Inschrijven op een tocht

Hoe schrijf je in voor een tocht?

Inschrijven op een tocht doe je met een inschrijving via de website en door minimaal de helft van de kosten aan te betalen. Ga naar de tocht en klik op 'inschrijven'.

Als je schipper bent, kun je hier ook aangeven of je de tocht als schipper vaart.

Moet je altijd aanbetalen?

Ja, je moet altijd aanbetalen. Als je niet aanbetaalt, is je inschrijving "vogelvrij": iedereen die ná jou inschrijft maar wel netjes aanbetaalt, gaat voor. Inschrijven zonder aanbetalen heeft dus geen zin.

Wordt de inschrijving bevestigd?

Na een inschrijving via de website krijg je per omgaande een automatische email met een bevestiging dat jouw inschrijving is geregistreerd. Een inschrijving is echter pas definief nadat de aanbetaling is ontvangen. Voor de aanbetaling krijg je geen herinnering. Wel kun je, als je niet aanbetaald hebt, daarop bij aanvang van de tocht aangesproken worden.

Is er nog plaats?

De nog beschikbare plaatsen zijn zichtbaar op de website. Het weergegeven aantal is gebaseerd op de aanname dat alle inschrijvers ook hebben aanbetaald. Misschien is dat niet het geval; dus het kan zin hebben je in te schrijven en aan te betalen ookal lijkt de tocht vol. Bovendien bestaat bij overinschrijving de kans dat een tweede boot wordt gehuurd. Je kunt ook de secretaris bellen of mailen om te vragen of er nog plaats op een tocht is.

Wat zijn de regels rondom het annuleren?

De regelingen voor het annuleren van een tocht staan in het Huishoudelijk Reglement beschreven. Aan deze regeling houden we strikt vast. Tegen nare omstandigheden als plotselinge ziekte kun je je verzekeren. Als je je daar niet voor verzekert, ook prima, maar dan zijn de consequenties helder...

Als je annuleert, maar iemand anders kan in jouw plaats (of er was een wachtlijst voor de tocht), dan rekenen we natuurlijk geen annuleringskosten. Is er geen vervanger, dan kan eigen initiatief hier dus nuttig zijn.

Wat gebeurt er bij overinschrijving?

Als er te veel inschrijvingen zijn, probeert Genosea een extra boot of een grotere boot te regelen. Het zal duidelijk zijn dat dat niet altijd lukt: als je nog maar een paar weken de tijd hebt, is het goed mogelijk dat je geen schipper of geen boot kunt vinden. Ook zal er voor één overinschrijving niet zo'n actie op touw gezet worden, of er moet zicht zijn op nog meer inschrijvingen.

Overigens kunnen de leden hierbij helpen: als je wegens overinschrijving buiten de boot dreigt te vallen, kun je zelf mensen proberen te vinden om ook die tweede boot 'vol' te krijgen.

Te weinig inschrijvingen

In principe gaan alle tochten die in zijn opgenomen in het officiële programma zoals gepubliceerd op de website door, ook als er maar een beperkt aantal deelnemers is. Er zijn echter gevallen waarin dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de schipper niet meer beschikbaar is of omdat het aantal inschrijvingen zo klein is dat er onvoldoende bemanning is om de boot op een verantwoorde en prettige manier te varen. Als een tocht door de vereniging wordt geannuleerd worden alle betaalde inschrijfgelden teruggestort.

Vaak proberen we nog wel mensen over te halen alsnog mee te gaan, maar succes kan niet gegarandeerd worden. Ook hier geldt dat eigen initiatief, bijvoorbeeld het benaderen van andere potentiële medezeilers, erg op prijs gesteld wordt en in je eigen voordeel werkt!

De tochtprijs

De tochtprijs staat in het programma vermeld en is exclusief eten en havengeld, tenzij expliciet anders vermeld. De prijs is ook zonder reiskosten naar de inscheephaven. Bij 'verre' tochten regelt Genosea NIET de vliegtickets.

Mag ik een introducé meenemen?

Genosea kent een regeling voor introduces; in het Huishoudelijk Reglement staat beschreven hoe die precies in elkaar zit. Kort gezegd kan iemand die lid zou willen worden één keer mee alvorens hij/zij besluit daadwerkelijk lid te worden.

Tocht betaling

Uiterlijk 2 weken voor aanvang van een tocht moet je de volledige tochtprijs hebben. In principe kan je deelname aan een tocht geweigerd worden als de betaling niet binnen is. Het geld maak je over op de rekening van Zeezeilvereniging Genosea:

IBAN NL10 INGB 0004 6152 94  BIC INGBNL2A.

Varen van een tocht

Informatie over inschepen.

Circa 1 week voor aanvang van de tocht krijg je van de tochtcoördinator informatie over waar het schip ligt, wie er nog meer meegaan en vanaf hoe laat je verwacht wordt. Je kunt de andere deelnemers eventueel van te voren bellen om afspraken over carpoolen te maken.

Wie doet de boodschappen?

De tochtcoördinator of schipper zal meestal één van de deelnemer vragen om alvast voor de eerste dag(en) boodschappen te doen. Mocht je echt geen flauw benul hebben wat een bemanning van 5 personen zoal verstouwt in een gemiddeld weekend, dan vind je hier een idee voor de boodschappen (2 maal ontbijt, 2 maal lunch, 1 maal avondeten). Er is ook een pagina met bootrecepten en een paklijst.

Inschepen

Voor wie nog niet eerder met Genosea gevaren heeft, is het inschepen soms wat onduidelijk. Je moet je realiseren dat je vaak niet precies aan kunt geven wáár in de haven het schip ligt. Vaak moet je wat zoeken en dat is soms in een volle of donkere haven niet eenvoudig. Ook beginnen veel tochten vrijdagavond: de andere deelnemers hebben die middag vaak ook nog gewerkt en hebben in de file gestaan. We bedoelen maar: reken er niet op dat iedereen er om stipt 20:00 is. Handig is wel als vantevoren mobiele telefoonnummers tussen deelnemers uitgewisseld zijn. In principe wordt die informatie door de tochtcoördinator van te voren aan alle deelnemers verstrekt.

De tocht zelf

Genosea is geen vereniging voor geheel verzorgde reizen. Wat geregeld wordt is: een boot, een schipper en een aanduiding over de bestemming. In onderling overleg wordt besloten hoe de tocht uiteindelijk wordt gevaren. Het weer, maar ook andere omstandigheden (bijv. ziekte) kunnen er echter altijd voor zorgen dat een bestemming niet wordt gehaald. Dit is een risico waarvoor Genosea niet aansprakelijk kan worden gesteld.

De positieve kant van de zaak is dat het dus altijd mogelijk is de tocht aan persoonlijke voorkeuren aan te passen. Als je bijvoorbeeld veel wilt oefenen met aanleggen en havenmanoeuvres, dan kun je de schipper vragen om jou daarbij steeds achter het stuurwiel te zetten; iemand die zijn navigatie wil oefenen kan bewerkstelligen dat de GPS afgeplakt wordt en er alleen op gegist bestek gevaren wordt, etcetera! Een en ander natuurlijk altijd met instemming van de schipper en in overleg met de rest van de bemanning. Vaak wordt aan het begin van de tocht door de schipper geïnventariseerd wie welke wensen heeft, en wie welke ervaring heeft.

Hoe zit het met schades?

Het kan altijd voorkomen: schade. Als Genosea met een eigen schipper vaart, is er sprake van een eigen risico, meestal iets van €500 tot €1000 voor het hele schip. De schade daarboven komt normaal gesproken voor rekening van de verzekering van de verhuurder. De overblijvende schade wordt hoofdelijk over alle deelnemers omgeslagen (behoudens bijzondere gevallen). De vereniging heeft een WA verzekering. De bemanning kan het bestuur vragen daarop een beroep te doen. De resterende schade moet dan niet het gevolg zijn van roekeloos gedrag en hoger dan € 250,- . In het Huishoudelijk Reglement staat de officiële tekst.

Ieder deelnemer is verplicht zelf te zorgen voor een reis- en ongevallenverzekering.

Actief binnen de vereniging

Welke commissies zijn er?

Genosea kent zoals iedere vereniging een aantal commissies. Naast het bestuur kennen we nog:

  • de Raad van Commissarissen, een groep van ex-bestuursleden die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dient
  • de Activiteitencommissie, die tochten bedenkt en organiseert
  • de Schippers Advies Commissie, die het bestuur adviseert over schippersbenoemingen
  • de Internet-redactie, die de website up-to-date houdt

Op de Wie is Wie pagina zie je wie actief zijn in welke commissie.

Kan ik zelf ook actief worden?

Als je zelf actief wilt worden binnen Genosea, dan kun je hte bestuur benaderen of iemand die in één van de commissies zit. Er is vrijwel altijd 'werk'! Ook zijn er regelmatig activiteiten waarvoor op ad-hoc basis leden gevraagd worden om te helpen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het organiseren van lustrum-activiteiten (eens in de 5 jaar natuurlijk) of de nieuwjaarsborrel.

Schipperen

Genosea kent een procedure die gevolgd wordt voor het benoemen van schippers. Hierbij worden Kustschippers, Noordzeeschippers en Zeeschippers onderscheiden. De procedure maakt deel uit van het Huishoudelijk Reglement.

Als je zelf interesse hebt om schipper te worden, dan is het handig om dat op de tochen die vaart te bespreken met de (Genosea) schipper. Hij/zij probeert dan in te schatten hoe ver je bent en kan je zonodig bepaalde handelingen extra laten oefenen. Als de schipper voldoende overtuigd is van je kwaliteiten, kan hij een voordracht schrijven om je tot schipper te benoemen. Als je zo twee voordrachten verzameld hebt, bekijkt de SAC (zie bij commissies) of je inderdaad in aanmerking komt als Genosea-schipper.

In het Schippershandboek kun je zien wat er zoal van Genosea- schippers verwacht wordt.

Schippers bij Genosea krijgen een korting op de tochtprijs.

Vereniging

Administratief

Adreswijzigingen kun je via je eigen profiel (klik onderaan de pagina op je pasfoto) aanpassen.

De contributie wordt, als je machtiging voor automatische incasso gegeven hebt, geïnd door de penningmeester. De contributie is €40,- per jaar, als je automatische incasso machtiging gegeven hebt, is deze €35,- .

Droge activiteiten

Genosea organiseert diverse 'droge' activiteiten, meestal in de wintermaanden. Niet elk jaar wordt alles georganiseerd. Mis je iets: zie onder 'eigen initiatief'!

De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De ledenvergadering wordt meestal in maart georganiseerd. Meestal in een zaaltje centraal gelegen in het land. De agenda wordt via de Nieuwsbrief gepubliceerd; volledige stukken kunnen via de site of via de secretaris verkregen worden. Alle leden worden uitgenodigd voor de ALV en na het formele deel is het erg gezellig!

Kinderen

Oudere jeugd (zeg vanaf een jaar of 12 tot 18 jaar)  kan zelfstandig lid worden van Genosea, en zij zijn dan juniorlid. Ze kunnen net als gewone leden inschrijven op tochten. Het spreekt vanzelf dat de ouder/verzorger in dat geval toestemming voor de inschrijving (en de betaling) geeft. (Een juniorlid registreert zichzelf op de website en heeft een eigen inlogcode. Hun emailadres kan niet hetzelfde als dat van één van hun ouders zijn.)

Jongere kinderen zijn bij sommige tochten ook welkom (denk aan de Trophy of het Catamaran/Jeugdweekend). Zij hebben meestal nog geen eigen emailadres en kunnen zich dus ook niet op de website registreren.Daarom kan er bij een inschrijving worden aangegeven of je nog jongere kinderen meeneemt. Wat dit qua kosten betekent is soms per tocht verschillend.

Programma volgend jaar

Het programma voor het volgende zeilseizoen wordt door de Activiteitencommissie samengesteld en uitgevoerd. In toenemende mate wordt daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er op de website zijn om ledeninitiatieven te starten (zie hieronder "Eigen initiatief").

Het streven is om het programma ten tijde van de nieuwjaarsborrel in januari in grote lijnen rond te hebben. Houd dus ook buiten het zeilseizoen de site af en toe in de gaten!

Eigen initiatief

Eigen initiatieven worden zeer gewaardeerd. Voorbeelden zijn:

  • zelf een tocht bedenken en organiseren
  • een cursus, bijvoorbeeld Marifonie of Theoretische Kust Navigatie: door je samen met andere voor te bereiden op zo'n examen word je extra gestimuleerd en kun je nog wat van anderen opsteken
  • een lezing rond een bepaald thema, bijvoorbeeld meteorologie.

Het is mogelijk om voor een eigen initiatief via de website interesse te kweken. Start een topic in het forum en als je voldoende enthousiasme hebt gekweekt kun je via het bestuur de officiële organisatie van de tocht laten ondersteunen.