Wij huren zeilboten op plaatsen waar het leuk zeilen is!

Verkorte notulen tussentijdse algemene ledenvergadering Genosea 14 september 2018

0 Comments

Verkorte notulen tussentijdse algemene ledenvergadering Genosea 14 september 2018

Aanwezig: Frank van Abeelen, Marco van der Burgt, Paul ter Horst, Nieske Blaauw, Stella Meijer, Lucie Venhuizen, Anouk Bouwhuis, Jaap den Teuling, Kees Koek (voorzitter), Marten Pijpker, Annemarie van Leeuwen en Mariet de Haas (notulen).

Voorafgaand aan de Trophy wordt de vergadering gehouden op de Karin. De vergadering is ingelast omdat het bestuur een wijziging in de begroting van 2018 wil maken zodat nog voor de ALV van 2019 een nieuwe website kan worden gebouwd. Het bestuur doet hiervoor het voorstel aan de leden voor een extra kostenpost op de begroting van 2018. Zie voor het voorstel het document “Financiële verantwoording nieuwe website”.

Het voorstel wordt toegelicht. Daarna volgt een discussie, onder meer over de verhoging van de contributie. Hierover zal overigens pas worden besloten op de ALV van 2019. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, met deze kanttekeningen:

  • de bouw van een nieuwe website mag maximaal 6.000 euro kosten
  • we dienen kritisch te kijken naar het verhogen van de contributie
  • laten we ook kijken naar alternatieve fondsenwerving. Gedacht kan worden aan sponsoring van de Trophy bokaal en het verkopen van loten