Opvarenden Karin tijdens Trophy 2019 besloten groep

Dit is een besloten tochtforum. Om mee te doen moet je een geregistreerd lid zijn. Tochtdeelnemers krijgen toegang tot dit forum. Neem zonodig contact op met je tochtcoördinator.