Tochtplanning

Schippersoverleg 2020

Jaarlijks schippers-0verleg voorafgaand aan de ALV.

De kust- en zeeschippers van Genosea

Een aantal Genosea leden is kust- of zeeschipper. De schipper is tijdens een tocht eindverantwoordelijk voor het jacht en de bemanning. Deze pagina beschrijft de regels en voorwaarden die het Schippers Advies Commissie (SAC) stelt aan schippers. Ben jij een aspirant schipper?  Neem contact op met Dink of Lucie via SAC @ Genosea . nl

Vereisten om schipper te mogen worden

Schipper worden kan altijd. Je hebt daarvoor voldoende theoretische kennis en praktijkervaring nodig, maar je moet ook de juiste “Genosea schipper-instelling” hebben: taken delegeren, zorgen dat alle deelnemers zoveel mogelijk hun persoonlijke doelstellingen en ambities bereiken en deelnemers uitdagen om hun potentieel zoveel mogelijk te ontwikkelen.

Heb jij een officieel diploma zoals CWO 3 – Schipper voor de kustwateren of CWO 4  – Jachtschipper voor Offshore dan heb je de hele bagage aan theorie en praktijk. Je kwalificeert je dan direct als Schipper.

Ben je een man of vrouw van de jarenlange ervaring dan ziet het traject er anders uit. De basisdiploma’s dien je te hebben en op basis van je zeil cv moet je allerlei soorten praktijkervaring aantonen. Daarna volgt een procedure van 2 zeiltochten met bestaande schippers die kijken naar de volgende vaardigheden:

Kunnen aankomen en afvaren aan lagerwal tot 5bf
Een ander vaartuig kunnen slepen of zelf gesleept kunnen worden
Tochtvoorbereidingen kunnen maken en een plan kunnen opstellen.
Voorbereiding bemanning qua trip, veiligheid, wachtschema, uitleg plan.
Zelfstandig aanlopen van getijde havens
’s Nachts gecontroleerd zeilen
De aantoonbare  eisen voor kustschipper/zeeschipper zijn:

750 / xxxxx adequate zeemijlen ervaring waarin daadwerkelijk de taken van schipper zijn vervult waarvan minimaal de helft op stromend water.
Aanbeveling 16 / xxx uur navigatie in het donker, verantwoording bij de aanloop van minimaal 3 / xx buitenlandse getijde zeehavens
….. voor de kwalificatie zeeschipper

Basisdiploma's

Er zijn een aantal basisdiploma’s die voor iedere regelmatige zeiler meerwaarde hebben.  Onderstaand rijtje is ook de theoretische basis voor CWO 3.

Vaarbewijs 1 en 2 of vergelijkbaar
Vaarbewijs 1 en Theoretische Kust Navigatie of vergelijkbaar
Marifoon basis certificaat of vergelijkbaar
Nautisch EHBO diploma

Schipperslijst

Genosea organiseert met, voor en door haar leden zeiltochten en walactiviteiten. Aspirant, kust en zeeschippers kennen daarnaast ook nog hun eigen afstemming. Al die voorbereiding en afstemming is digitaal en daar zijn  email en whatsapp de belangrijkste middelen voor.

Om al die activiteiten te kunnen uitvoeren, delen wij conform ons eigen privacy regels, de schipperslijst met elkaar.

Gebruik de informatie naar behoefte, neem individuele gegevens per keer over. Deze pagina is alleen toegankelijk voor schippers die ingelogd zijn op de site. De tabel is een tijdelijke oplossing, we werken aan een oplossing die rechtstreeks de ledendatabase uitleest.

Gegevens raadplegen en aanpassen

Verzoek: wij willen graag van alle leden het mobiele nummer in het format +31 6 12345678 in het telefoonveld hebben staan. Pas je eigen gegevens via deze link

De contactinformatie van alle aspirant, kust en zeeschippers kan je bereiken via deze link.

Getijden
Getij Waddenzee
Tochtplanning
Zuidelijke oversteek naar Oost Engeland

Tochtplanning begint met het idee om ergens te gaan zeilen. Bij Genosea kan ieder lid met het idee voor een tocht komen. Als je zo’n idee hebt, laat het weten aan de Activiteiten Commissie of het bestuur. Hieronder staat de stappen die doorlopen moeten worden om van idee tot tocht te komen.

Tochtorganisatie

Doel: wat is het doel van de tocht? Dat kan geografisch zijn, of een ervaring. b.v. rondje Ibiza, oversteek Noordzee, getijden ervaren, ontspannen, toertocht, competetief wedstrijdzeilen, schipperstraining…

Karakter: wat is het karakter van de tocht? Ontspannen, sportief, intensief. Veel havens bezoeken of juist veel tijd op zee?

Schip: met welk Schip of met wat voor type schip wil je gaan zeilen? Klein of juist groot, snel met spinnaker en/of gennaker, platbodem, klassiek of modern…

Vertrekhaven: welke vertrekhavens komen in aanmerking?

Bereikbaarheid: is de vertrekhaven met het OV goed bereikbaar? Wat is de geschastte reistijd?

Budget/boothuur/borgsom/boordkas/reiskosten: wat zal de tocht gaan kosten?

Één boot of meerdere boten?

Schipper: is er al een schipper in beeld?

Tochtcoördinator: is er al een tocht-coördinator in beeld?

Reserveschipper: is er al een reserveschipper in beeld voor het geval de Schipper uitvalt?

Bemanning: zijn er al namen bekend van mensen die mee willen varen? Wat is hun zeilervaring?

Is eenmaal bekend met weke boot en vanuit welke haven we gaan varen dan kan de tocht op de website gezet:

Daarvoor hebben wij nodig:

Minimaal 5 illustraties waaronder minimaal 1 pakkende foto, en liefst ook: zijaanzicht boot met zeilplan, indeling van het schip, plattegrond haven, foto’s interieur, foto’s vaargebied, actiefoto’s die representatief zijn voor dit type tocht.

Titel (4 a 5 woorden)

Prijs (prijs voor deelname excl. reiskosten en excl. boordkas)

Korte pakkende aanprijzing van de tocht waarin de essentiële kenmerken samengevat worden

Vaargebied(en) die bestreken worden

Karakter van de tocht

Datum van inschepen

Duur van de tocht (aantal dagen)

Aantal deelnemers incl. schipper (max)

Uitgebreide beschrijving van de tocht waarin doelstelling, karakter, schip, vaargebied etc. toegelicht worden. Eventueel ook een schatting van bijkomende reiskosten en boordkas.

Tochtplan: datum+tijdstip van inschepen, datum en tijdstip van uitvaren (bij getijdenhavens ruim van te voren te berekenen), datum+tijdstip op eindbestemming (bij getijdenhavens ruim van te voren te berekenen), datum+tijdstip van ontschepen, beoogde route en/of te bezoeken havens.

Vertrekhaven: het adres van de receptie van de verhuurder of de steiger waar de boot ligt, terug te vinden in Google Maps.

Reservelijst boekingen accepteren?

Tochtplanning 2

Is er eenmaal een boot gehuurd en staat vast wanneer en waar er gezeild gaat worden en wie er meevaren, dan kan de dagelijkse gang van zaken tijdens de tocht gepland worden.

Kaarten en boekwerken

De vereniging beschikt over een uitgebreide collectie (verouderde) kaarten en boekwerken die gebruikt kunnen worden bij de voorbereiding. Wat zijn de afstanden, welke havens kunnen ten allen tijde aangelopen worden, welke havens allen bij bepaalde stand van het tij en/of bij bepaalde windrichting en -sterkte? Hoe lopen de getijdestromingen? Vaak kan je al lang tevoren uitrekenen wat het optimale tijdstip van uitvaren zal zijn op de eerste vaardag en wat het tijdstip van terugkomst in de haven zal zijn – deze informatie kan opgenomen worden in het tochtplan op de website-pagina van die tocht.

De eerste dag aan boord

Kennismaking

Het is handig om voor het uitvaren onderling kennis te maken. Het is handig dat alle opvarenden duidelijk maken wat hun achtergrond is, met name zeilervaring maar wellicht ook technische of medische opleiding,  wat hun persoonlijke doelstelling met deze tocht is en wat hun ambities zijn. Ook is het handig van elkaar te weten of er zich medische problemen kunnen voordoen (zoals allergieën) en hoe er dan gehandeld moet worden.

Fourageren

Bij het inschepen moet er ook gefourageerd worden. Bij korte (weekeind)tochten dicht bij huis is het handig van te voren taken te verdelen waarbij één of twee opvarenden de inkopen doen (na inventarisering van dieetwensen en voedselallergieën). Bij tochten met een starthaven in het buitenland is dat vaak niet mogelijk en zal er ter plekke gefourageerd moeten worden.

Inspectie schip en uitrusting

Het is handig als alle opvarenden het schip kennen, weten welke lijnen wat zijn en weten waar alles opgeborgen is. Daarvoor is een systematische inspectie van schip en uitrusting erg nuttig. Bij een enkel huurschip kom je nog weleens een versleten lierhandle tegen – voor vertrek is die eenvoudig om te ruilen, na vertrek wordt dat een stuk lastiger.

Uitvaren

Op grond van het tij (waterhoogte en/of stroming) is vaak al lang tevoren bekend hoe laat er uitgevaren zal worden – vooropgesteld dat de weersverwachtingen gunstig zijn. Afhankelijk van de weersverwachting en de wensen van de bemanning zal er een doelhaven gekozen worden.

Alternatieven

Hou er rekening mee dat de gekozen doelhaven geen heilig doel is. Afhankelijk van de omstandigheden – weer en wind maar mogelijk ook (zee)ziekte of materiaalpech kunnen het wenselijk of zelfs noodzakelijk maken om uit te wijken naar een andere haven. Ook kan het zijn dat de omstandigheden zo gunstig zijn dat besloten wordt de doelhaven voorbij te varen en een verder of ambitieuzer doel te kiezen. Hoe dan ook: bij de planning is het altijd handig om de alternatieven te inventariseren en van de havens die je onderweg passeert te weten of die bij altijd aan te lopen zijn of niet.

Op tijd terug

Hou er met je tochtplanning rekening mee dat je weer op tijd terug moet zijn. Hou er daarbij rekening mee dat – ook al is het statistisch onwaarschijnlijk – je altijd op het laatst wind tegen kunt krijgen of in een windstilte terecht kunt komen. Genosea is een zeezeilverenging en geen motorbootvaardersvereniging, wat niet wegneemt dat er wel eens gemotord zal worden.

Motorvaren

Mocht je de motor bijgezet hebben omdat het windstil was, wees dan altijd alert op teken dat er weer wind komt: rimpels op het water, het vaantje dat laat zien dat de schijnbare wind niet langer zuiver van voren komt. Dan is het tijd om even te kijken of er weer gezeild kan worden!