Zeeuwse delta

Het gebied van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Stromen heeft een heel eigen karakter. In het Oosten vaak wat smallere kreken die aan binnenvaarwater doen denken behalve dat je er getijstromen en -hoogteverschillen hebt. In het Westen brede zeearmen met diepe stroomgeulen en de mogelijkheid om de zee op te gaan en buitenom naar de volgende zeearm. Met zwaar weer kan je er voor kiezen in de beschutting van hogerwal te gaan varen, met goed weer en gunstig tij kan je grote afstanden afleggen, mits goed gepland zodat je weer op tijd terug bent.