Extreem

Gezien periode of vaargebied kans op kou en/of veel wind.
Deze tocht stelt hoge eisen aan schip, bemanning en uitrusting. Off-shore zeilkleding, warmtekleding, goede voorbereiding, van te voren de zeekaarten en vaargids(en) voor het gebied bestuderen. Zorgen dat je fit bent.